Angyalföldi Lakásszervíz Kft.

Cégtörténet

Referencia

Tevékenységünk

Cégtörténet

Cégünk az Angyalföldi Lakásszervíz Kft. 1134. Budapest Lehel u.4/c. (adószám:10338155-2-41, cégjegyzékszám:01-09066285) 1990. február 28-tól működik.Cégünk telephelye XIII. ker. Lehel u.4/c; ahol munkatársaink részére önálló irodát biztosítunk. Nyugodt körülmények között végzik munkájukat, ahol ügyfeleinket fogadhatjuk.A Kft. két alapító tulajdonosa 1990 óta végzi a tevékenységet a harmadik tulajdonos 1994. óta dolgozik a cégnél és két éve vezeti a céget. A Kft. alkalmazottai is hosszú ideje az ingatlankezelés területén dolgoznak.

Célunk, hogy a Tulajdonosok igényeinek megfelelően a legkisebb költségráfordítással üzemeltessük az épületeket.Munkatársaink rendelkeznek a 2003. CXXXIII. sz társasházi törvény által előírt társasházkezelői képesítéssel.

A kezelési tevékenységünket a fenti, valamint a 2009. LXXXIX.sz. társasházi törvényben előírtak alapján végezzük.

Társasházaink zömében a főváros XIII. kerületében vannak. Házaink nagyrészét hosszú évek óta kezeljük, több házunk van, melyet a megalakulás évétől pl. 1994-től folyamatosan. A legkésőbb kezelésünkbe került házainkat is három éve működtetjük.

Referencia

A Társasházak nagyságukat tekinteve eltérőek, vannak 10 albetétesek is, de nagyobb részük 30 és 80 albetét közöttiek. Panelházaink pedig 110-180 albetétesek.

Referencia címek:

Alig u. 7/a., Béke tér 12., Lehel u. 7/b., Csángó u. 30-36., Mohács u. 13., Lehel u. 33., Reitter F. u. 156. Visegrádi u. 107. Visegrádi u. 105. Visegrádi u. 103. Hegedűs Gy. u. 49-51

A kezelési feladatokat az alábbiak szerint végzik munkatársaink. Egy kijelölt épülethez egy előadó tartozik, az Ő feladata a társasház teljes műszaki , jogi előkészítési és kezelési munkák elvégzése, illetve elvégeztetése.

Panel programban felújított társasházunk

Pályázati munkák:

 • 2008. évben egy Társasházunk vált le a FŐTÁV. fűtési rendszeréről. A fűtést és melegvíz szolgáltatást saját gázkazán beállításával oldotta meg. Az új fűtési rendszerre történő átalakítást - a közgyűlés felhatalmazását követően, - az elgondolástól a kivitelezésig - 180 napon belül megoldottuk, úgy , hogy az átállás zökkenőmentes volt. A gáz illetve melegvíz elszámolását külső céggel végeztetjük a Társasház kérésének megfelelően.
 • 2009. évben elnyert pályázat keretében egy másik társasház fűtési rendszerének korszerűsítése történt, melynek keretében a Danfoss termosztatikus szelepek és ista rációs költségmegosztók kerültek felszerelésre.
 • 2010-2011 helyi értékvédelem alatt állóTársasház nyert Fővárosi értékvédelmi pályázaton, melynek keretében homlokzat szigetelési -felújítási munkák zajlanak.
 • 2012. évben a panel programmal nyert pályázat során teljes felújítás keretében megújult 128 lakásos társasházunk. Nyílászárók cserjével, homlokzat szigetelésével csökkentve a tulajdonosok rezsi költségeit.

  A Társasházak jogi képviseletét külsős ügyvédi irodák bevonásával végeztetjük. A megbízások minden esetben egyedi megkeresések keretében történnek. Díjazásuk a Társasház nevére kiállított számla alapján kerül kiegyenlítésre.

  Végezetül hangsúlyozni szeretnénk, hogy tevékenységünket rugalmasan alakítjuk a Számvizsgáló bizottság elvárásaihoz, ill. a közgyűlési határozatokban megfogalmazottakhoz.

  Tevékenységünk

 • Banki csekkszámla kezelése,
 • közös költség kezelése
 • pénzforgalohoz szükséges bizonylatok biztosítása
 • éves pénzügyi terv készítése,a ház korábbi üzemeltetése során felmerült költségek ismeretében és a várható áremelkedések figyelembevételével
 • a számvizsgáló bizottsággal egyeztetett karbantartási és felújítási munkák megszervezése, műszaki ellenőrzése
 • pályázati kiírások figyelemmel kísérése és alkalmazása a társasházak lehetőségeihez képest
 • központi berendezések üzemeltetése és karbantartása
 • gondnok munkájának ellenőrzése, irányítása, a ház tisztaságának biztosítása munkaviszony keretén belül, vagy vállalkozóval (közösség döntése szerint)
 • a közgyűléseket előkészítjük , szervezzük, a rendeletben előírtak szerint összehívjuk, a határozatok rögzítését biztosítjuk
 • TB és adóigazolási eljárások ügyintézése, adóbevallások készítése, alkalmazott esetén bérszámfejtés
 • a költségek alakulásáról a közgyűlésnek évente , a számvizsgáló bizottságnak bármikor, és folyamatosan tájékoztatást adunk, illetve beszámolunk. Negyedévente írásos tájékoztatást küldünk a hátralékos tulajdonosokról és a pénzügyi forgalomról.
 • A hátralékos tulajdonosokkal szemben a közgyűlés felhatalmazása szerint jogi úton eljárunk. Jogi képviseletet biztosítunk. ( Bírósági eljárások és az ügyvéd díját nem tartalmazza a vállalási ár)
 • Minden olyan tevékenység ellátása, amely a 2003. évi CXXXIII trv-ben, valamint a 2009. évi LXXXIX. trv-ben, illetve a társasház alapító okiratban aközös képviselő feladatát képezi, illetve amire a közgyűléstől felhatalmazást kap.
 • A 2009. LXXXIX. sz. módosított társasházi törvény szerinti SzMSz esetleges módosítás előkészítése, ill külön díjazásért ügyvési ellenjegyzéssel elkészítettése
 • Megszervezzük a társasházakra kötelezően előírt munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok elkészítését, a kötelező szabványossági vizsgálatok (érintésvédelem, villámvédelem) elvégzését
 • Elkészítjük a társasház, és a közös képviselő között kötendő szerződést, amely az ajánlatban nem részletezett feladatokat tartalmazza.

 • Budapest egész területén Társasházi Közös Képviselő, Társasházkezelés, Ingatlan Tanácsadás